lang='en-el' Ειδησιογραφικό Portal με νέα και ειδησεις City Lagadas News CITY LAGADAS NEWS ΛΑΓΚΑΔΑΣ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ : Αναγνωρίστηκε από το Ειρηνοδικείο Σερρών, το πρωτοβάθμιο επαγγελματικό σωματείο ΕΝΙΡΣ << Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοσταθμών Μακεδονίας-Θράκης >> CITY LAGADAS NEWS

Official You Tube channel

Αναγνωρίστηκε από το Ειρηνοδικείο Σερρών, το πρωτοβάθμιο επαγγελματικό σωματείο ΕΝΙΡΣ << Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοσταθμών Μακεδονίας-Θράκης >>

Γίνε ένας από τους χιλιάδες αναγνώστες του CityLagadasNews: Κάνε ΤΩΡΑ εγγραφή εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!!!
Γινε ενεργο μελος πες την γνωμη σου !!! Αν βρίσκεσαι στο δρόμο ή δεν έχεις συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο,και στείλε μας τη φωτογραφία, το βίντεο ή το μήνυμά σου για να καταγγείλλεις, να πεις την άποψή σου ή και για να δείξεις αυτό που θέλεις στο EMAIL CITYLAGADAS@GMAIL.COM !!!


   


Νέα ένωση ιδιοκτητών Ραδιοσταθμών με έδρα τις Σέρρες "ΕΝΙΡΣ"Αναγνωρίστηκε από το Ειρηνοδικείο Σερρών, το πρωτοβάθμιο επαγγελματικό σωματείο, που φέρει την ονομασία <<Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοσταθμών Μακεδονίας-Θράκης>>. Κύριος σκοπός της ΕΝΙΡΣ Μακεδονίας - Θράκης, είναι η συλλογική εκπροσώπηση των μελών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και στις....
διαπραγματεύσεις με τους
Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων.
Η ανάγκη διαφύλαξης των επαγγελματικών συμφερόντων αλλά και η
ενδυνάμωση της αλληλεγγύης και της συνεργασίας με την ενεργό συμμετοχή

των μελών στις εξελίξεις που αφορούν τον ηλεκτρονικό τύπο ήταν επίσης από

τις πρωταρχικές ανάγκες δημιουργίας του σωματείου.

Η ΕΝΙΡΣ Μακεδονίας - Θράκης, έχει έδρα τις Σέρρες, και διοικείται από

προσωρινή διοικούσα επιτροπή, με Πρόεδρο τον Κ. Τσεσμετζή και Γ.

Γραμματέα τον Χ. Δράμπα.

Για την ΕΝΙΡΣ Μακεδονίας - Θράκης

Ο Πρόεδρος

Κ. Τσεσμετζής  Ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα της ΑΕΠΙ διαβάζουμε :

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ (Ερτζιανή χρήση)

Ραδιοφωνικοί σταθμοί ποσοστό 2,2%  επί όλων ανεξαιρέτως των ακαθαρίστων εσόδων τους ή εξόδων τους ή των συνδυασμένων ακαθαρίστων εσόδων ή εξόδων.

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι πρέπει ο χρήστης να πληρώσει καταρχήν με ποσοστό και μάλιστα αυτό να καθοριστεί ελευθέρα μεταξύ των μερών( Η ΑΕΠΙ ΟΡΙΣΕ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ 2,2) ,2ον  αντιλαμβάνετα ότι πρέπει να πληρώσει με βάση   επί όλων ανεξαιρέτως των ακαθαρίστων εσόδων τους ή εξόδων τους ή των συνδυασμένων ακαθαρίστων εσόδων ή εξόδων.

Ένα π.χ. ο χρήστης έχει Ε-3 10.000 € πρέπει να πληρώσει 2,2,% δηλαδή 220€ + ΦΠΑ !!!

Οι συμβάσεις όμως που η Α.Ε. ΑΕΠΙ μας υποχρεώνει να υπογράψουμε (και μάλιστα δεν διαπραγματεύεται όπως υποχρεούται) περιέχουν στο Άρθρο 9 Οικονομικές ρυθμίσεις τα εξείς:

Α)Ως αμοιβή (οικονομικό αντάλλαγμα) για την χορήγηση αδειών Ο Ρ/Σ θα καταβάλλει στην ΑΕΠΙ ποσοστό 2,2%, επι όλων ανεξαρτήτως των ακαθαρίστων του εσόδων και χορηγιών. Τα εν λόγω έσοδα θα λαμβάνονται υπόψη ως εμφανίζονται στις ετήσιες καταστάσεις που ορίζονται από τον εκάστοτε ισχύοντα ΚΒΣ. (Για τον λόγο μάλιστα αυτόν ζητάει και τα οικονομικά μας στοιχειά Ε3 με επιστολές)Μέχρι εδώ όλα καλά και είμαστε σύμφωνοι. (αν και το 2,2% ορίστηκε μονομερώς)!!!

Αμέσως μετά όμως προσθέτει και το καταχρηστικό & παράνομο:

Το ποσό που αναλογεί στο άνω ποσοστό επί των εσόδων δεν  μπορεί να είναι κατώτερο των 925 € ετησίως πλέον ΦΠΑ και αναγνωρίζεται ρητά από τους συμβαλλομένους ως δίκαιο και ευλογο και υποκειται δε κατ’ έτος σε αναθεώρηση κατόπιν γραπτής ειδοποιήσεως της ΑΕΠΙ.

Διότι τα 925€ + ΦΠΑ με 2,2% αντιστοιχούν σε τζίρο ετήσιο 42000€ (δηλαδή βγαλω δεν βγαλω 42χιλιαρικά αυτοί αυθαίρετα αυτό ορίζουν) τότε όμως το πραγματικό ποσοστό που αναλογει σε εμένα που έκανε 10000 τζίρο είναι 9,25% και αυτόματα δημιουργεί πλαίσιο αδικίας και ανισότητας μεταξύ όμοιων χρηστών δηλ Ρ/Σ.

Εάν αναιρεθεί αυτός λεόντειος άδικος και καθόλου εύλογος όρος το μόνο που απομένει είναι να διαπραγματευτούμε το ποσοστό τα 2 μέρη.Η ΑΕΠΙ είναι ο μοναδικός οργανισμός στην Ε.Ε με μορφή Α.Ε. όλες είναι μορφή αστικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού όπως η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ –ΕΜΣΕ και GEA-GRAMMO, ΕΡΑΤΩ
πρωτοβάθμιο επαγγελματικό σωματείο<<Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοσταθμών Μακεδονίας-Θράκης>>

Δράμα – Καβάλα

Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου  

         Γρ. Ρακιτζή–25  τηλ:2321065979,  Τ.Κ.62121 Τ.Θ.1110.    Σέρρες.  
    Άρθρο 32: Ποσοστιαία αμοιβή

1. Η αμοιβή που οφείλει να καταβάλλει ο αντισυμβαλλόμενος στο δημιουργό για δικαιοπραξίες που αφορούν τη μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος ή εξουσιών από αυτό, την ανάθεση άδειας εκμετάλλευσης, συμφωνείται υποχρεωτικά σε ορισμένο ποσοστό, το ύψος του οποίου καθορίζεται ελεύθερα μεταξύ των μερών. Βάση για τον υπολογισμό του ποσοστού είναι όλα ανεξαιρέτως τα ακαθάριστα έσοδα ή τα έξοδα ή τα συνδυασμένα ακαθάριστα έσοδα και έξοδα, που πραγματοποιούνται από τη δραστηριότητα του αντισυμβαλλομένου και προέρχονται από την εκμετάλλευση του έργου. Κατ' εξαίρεση, η αμοιβή μπορεί να υπολογίζεται σε ορισμένο ποσό στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) η βάση υπολογισμού της ποσοστιαίας αμοιβής είναι πρακτικά αδύνατο να προσδιορισθεί ή ελλείπουν τα μέσα ελέγχου για την εφαρμογή του ποσοστού, β) τα έξοδα που απαιτούνται για τον υπολογισμό και τον έλεγχο είναι δυσανάλογα με την αμοιβή που πρόκειται να εισπραχθεί, γ) η φύση ή οι συνθήκες της εκμετάλλευσης καθιστούν αδύνατη την εφαρμογή του ποσοστού, ιδίως όταν η συμβολή του δημιουργού δεν αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του συνόλου του πνευματικού δημιουργήματος ή όταν η χρήση του έργου έχει δευτερεύοντα χαρακτήρα σε σχέση με το αντικείμενο της εκμετάλλευσης.

2. Η υποχρεωτική συμφωνία της αμοιβής σε ποσοστό, που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις, εφόσον δεν υπάρχει ειδικότερη διάταξη στον παρόντα νόμο, και δεν αφορά τα έργα που δημιουργήθηκαν από μισθωτούς σε εκτέλεση σύμβασης εργασίας, τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και κάθε είδους διαφήμιση.

Άρθρο 56: Σχέσεις με τους χρήστες

1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, προκειμένου οι χρήστες να έχουν την ευχέρεια της χρήσης των έργων του ρεπερτορίου τους, αξιώνουν από αυτούς ποσοστιαία αμοιβή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου. Οι εξαιρέσεις από την ποσοστιαία αμοιβή που προβλέπονται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή.

2. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης δεν μπορούν, χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος να αρνηθούν την κατάρτιση με τους χρήστες των συμβάσεων που προβλέπονται στην πρώτη περίπτωση της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου. Αν ο χρήστης ισχυρίζεται ότι ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης αξιώνει αμοιβή προφανώς δυσανάλογη προς αυτήν που συνήθως καταβάλλεται σε παρόμοιες περιπτώσεις, οφείλει, πριν από οποιαδήποτε χρήση, να προκαταβάλει στον οργανισμό ή το ζητούμενο ποσό αμοιβής ή το ποσό που θα έχει ορίσει, ύστερα από αίτηση του χρήστη, ως συνήθως καταβαλλόμενο σε παρόμοιες περιπτώσεις το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Οριστικά περί της αμοιβής αποφαίνεται το αρμόδιο δικαστήριο.3. Οργανώσεις αντιπροσωπευτικές των χρηστών και οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης μπορούν να συμφωνήσουν εγγράφως, και πριν ανακύψει διαφωνία, τον ορισμό ενός προσώπου, καθοριζομένου ονομαστικώς ή βάσει ιδιότητας, ως διαιτητή για τον καθορισμό του ποσού της αμοιβής που οφείλει να καταβάλει ο χρήστης. Ο διαιτητής μπορεί να διατάξει την προκαταβολή ποσού μέχρις ότου ορίσει το οριστικό ύψος της οφειλόμενης αμοιβής. Ο διαιτητής που έχει έτσι οριστεί είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την επίλυση της διαφωνίας και η απόφασή του είναι εκτελεστή. Διαιτητή μπορεί να έχει ορίσει και ο Υπουργός Πολιτισμού, οπότε η προσφυγή σ΄ αυτόν για την επίλυση της διαφωνίας εξαρτάται από τη θέληση των μερών που διαφωνούν. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης καταρτίζουν κατάλογο με τις αμοιβές που απαιτούν από τους χρήστες (αμοιβολόγιο), ο οποίος πρέπει να γνωστοποιείται προς το κοινό με δημοσίευσή τους σε τρεις εφημερίδες, από τις οποίες η μια πρέπει να είναι οικονομική. Κατά την κατάστρωση και εφαρμογή των αμοιβολογίων τους, οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης οφείλουν να ενεργούν χωρίς αυθαιρεσία και να μην προβαίνουν σε καταχρηστικές διακρίσεις.

Οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης και οργανώσεις αντιπροσωπευτικές των χρηστών μπορούν να καταρτίζουν συμφωνίες που ρυθμίζουν την αμοιβή την οποία καταβάλλει ο χρήστης σε κάθε κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τις σχέσεις των δύο μερών στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου αυτού, όπως έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί.

4. Για την πραγματοποίηση των κατά την παράγραφο 1 περίπτωση α΄, β΄, γ΄ και δ΄ του προηγούμενου άρθρου διανομών, οι χρήστες οφείλουν να παραδίδουν στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, χωρίς καμία καθυστέρηση, καταλόγους των έργων των οποίων αντίτυπα παράγουν ή πωλούν ή εκμισθώνουν ή δανείζουν, καθώς και των έργων που εκτελούν δημόσια με μνεία του ακριβούς αριθμού των αντιτύπων που παρήχθησαν ή διατέθηκαν, καθώς και της συχνότητας των δημόσιων εκτελέσεων.

5. Οι διαφορές μεταξύ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των χρηστών ως προς το ύψος της αμοιβής που θα πρέπει να καταβάλλει ο χρήστης στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης είναι δυνατό να υπαχθούν σε διαιτησία. Οι διαιτητές ορίζονται από πίνακα που καταρτίζει κάθε δύο χρόνια ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Κατά την κατάρτιση του πίνακα αυτού λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη η γνώμη των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των χρηστών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 867 επ. του ΚΠολΔ.

3. Οργανώσεις αντιπροσωπευτικές των χρηστών και οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης μπορούν να συμφωνήσουν εγγράφως, και πριν ανακύψει διαφωνία, τον ορισμό ενός προσώπου, καθοριζομένου ονομαστικώς ή βάσει ιδιότητας, ως διαιτητή για τον καθορισμό του ποσού της αμοιβής που οφείλει να καταβάλει ο χρήστης. Ο διαιτητής μπορεί να διατάξει την προκαταβολή ποσού μέχρις ότου ορίσει το οριστικό ύψος της οφειλόμενης αμοιβής. Ο διαιτητής που έχει έτσι οριστεί είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την επίλυση της διαφωνίας και η απόφασή του είναι εκτελεστή. Διαιτητή μπορεί να έχει ορίσει και ο Υπουργός Πολιτισμού, οπότε η προσφυγή σ΄ αυτόν για την επίλυση της διαφωνίας εξαρτάται από τη θέληση των μερών που διαφωνούν. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης καταρτίζουν κατάλογο με τις αμοιβές που απαιτούν από τους χρήστες (αμοιβολόγιο), ο οποίος πρέπει να γνωστοποιείται προς το κοινό με δημοσίευσή τους σε τρεις εφημερίδες, από τις οποίες η μια πρέπει να είναι οικονομική. Κατά την κατάστρωση και εφαρμογή των αμοιβολογίων τους, οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης οφείλουν να ενεργούν χωρίς αυθαιρεσία και να μην προβαίνουν σε καταχρηστικές διακρίσεις.

Οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης και οργανώσεις αντιπροσωπευτικές των χρηστών μπορούν να καταρτίζουν συμφωνίες που ρυθμίζουν την αμοιβή την οποία καταβάλλει ο χρήστης σε κάθε κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τις σχέσεις των δύο μερών στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου αυτού, όπως έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί.

4. Για την πραγματοποίηση των κατά την παράγραφο 1 περίπτωση α΄, β΄, γ΄ και δ΄ του προηγούμενου άρθρου διανομών, οι χρήστες οφείλουν να παραδίδουν στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, χωρίς καμία καθυστέρηση, καταλόγους των έργων των οποίων αντίτυπα παράγουν ή πωλούν ή εκμισθώνουν ή δανείζουν, καθώς και των έργων που εκτελούν δημόσια με μνεία του ακριβούς αριθμού των αντιτύπων που παρήχθησαν ή διατέθηκαν, καθώς και της συχνότητας των δημόσιων εκτελέσεων.

5. Οι διαφορές μεταξύ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των χρηστών ως προς το ύψος της αμοιβής που θα πρέπει να καταβάλλει ο χρήστης στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης είναι δυνατό να υπαχθούν σε διαιτησία. Οι διαιτητές ορίζονται από πίνακα που καταρτίζει κάθε δύο χρόνια ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Κατά την κατάρτιση του πίνακα αυτού λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη η γνώμη των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των χρηστών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 867 επ. του ΚΠολΔ.

Posted by City lagadas news Nick Mc Kain on 7:16:00 PM. Filed under , , , , , , , , . ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 σχόλια for Αναγνωρίστηκε από το Ειρηνοδικείο Σερρών, το πρωτοβάθμιο επαγγελματικό σωματείο ΕΝΙΡΣ << Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοσταθμών Μακεδονίας-Θράκης >>

Leave comment

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ