lang='en-el' Ειδησιογραφικό Portal με νέα και ειδησεις City Lagadas News CITY LAGADAS NEWS ΛΑΓΚΑΔΑΣ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ : ΛΑΓΚΑΔΑΣ - Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Τ Α Σ Η ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ !!! CITY LAGADAS NEWS

Official You Tube channel

ΛΑΓΚΑΔΑΣ - Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Τ Α Σ Η ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ !!!

Γίνε ένας από τους χιλιάδες αναγνώστες του CityLagadasNews: Κάνε ΤΩΡΑ εγγραφή εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!!!
Γινε ενεργο μελος πες την γνωμη σου !!! Αν βρίσκεσαι στο δρόμο ή δεν έχεις συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο,και στείλε μας τη φωτογραφία, το βίντεο ή το μήνυμά σου για να καταγγείλλεις, να πεις την άποψή σου ή και για να δείξεις αυτό που θέλεις στο EMAIL CITYLAGADAS@GMAIL.COM !!!


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ
ΣΟΧΟΣ
ΤΗΛ.: 23953 30139
FAX: 23550 20005                                ΣΟΧΟΣ 7.10.2013
                       Αρ. Πρωτ.  …………………

Ε Ι Δ Ι Κ Η    Π Ρ Ο Τ Α Σ Η ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ: κ. Δήμαρχο
ΚΟΙΝ.: 1) Δημοτικό Συμβούλιο
 2) Γενική Γραμματεία
ΣΧΕΤ.: Άρθρο 77 παρ. 5 Ν.3852/2010


        Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβου-λοι, σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό, σας υποβάλλω την παρακάτω ειδι-κή πρόταση:        Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 27.9.2013, μεταξύ των άλλων θεμάτων, συζητήθηκαν αιτήσεις δημοτών και κατοίκων της Δ.Ε. Λαχανά, για παραχώρηση τίτλων κυριότητας για οικόπεδα που τους είχαν παραχωρηθεί από τον πρώην Δήμο Λαχανά. Για το θέμα αυτό δέχθηκα κα-ταγγελίες από τους ενδιαφερόμενους, καθόσον ενώ είχαν υποβάλλει τις σχε-τικές αιτήσεις στον πρώην Δήμο Λαχανά, δεν είχαν λάβει απαντήσεις θετικές ή αρνητικές. Με διαμεσολαβητικές ενέργειες μου οι ενδιαφερόμενοι υπέβα-λαν εκ νέου αιτήσεις προς τον νέο Δήμο Λαγκαδά, συνεργάστηκα με τις αρ-μόδιες υπηρεσίες του Δήμου και με την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ. Μαγκλαβέρα και όπως προανέφερα το Συμβούλιό σας, την παραπάνω ημε-ρομηνία, έλαβε απόφαση για την κάθε αίτηση που είχε υποβληθεί.   Η από 20.1.2012 αναλυτική γνωμοδότηση της δικηγόρου κ. Μαγκλα-βέρα, που ορίστηκε με την υπ’αριθμ. 502/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφέρει μεταξύ των άλλων για την κατηγορία των δημοτών που του παραχωρήθηκαν τα οικόπεδα έναντι μειωμένου τιμήματος ότι:  «δ) Ότι, αν παραταύτα, οποιοδήποτε όργανο του δήμο συμβληθεί με την παραχωρησιούχο - αγοραστή και δηλώσει ότι μεταβιβάζει σ’αυτόν την επί του ακινήτου κυριότητα, η σχετική σύμβαση, αντίκειται στην προαναφε-ρόμενη (αναγκαστικού δικαίου) διάταξη του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδι-κος και είναι απολύτως άκυρη και θεωρείται σαν να μην έγινε, σύμφωνα με τα άρθρα 174 και 180 ΑΚ, και επομένως δεν επιφέρει την διωκόμενη εκποί-ηση, για τον ίδιο δε λόγο είναι επίσης άκυρη κάθε περαιτέρω μεταβίβαση ή εμπράγματη επιβάρυνση του ακινήτου εκ μέρους του παραχωρησιούχου - αγοραστού σε τρίτο πρόσωπο (βλ. 187/2001 Εφ. Λαρ. Τράπεζα Νομικών πληροφοριών ΝΟΜΟΣ)».         Επίσης, η ίδια γνωμοδότηση αναφέρει παρακάτω:   «Επειδή τα συμβόλαια μεταβίβασης κυριότητας, τα οποία συντάχθη-καν πριν την υλοποίηση των προϋποθέσεων του άρθρου 248 του π.δ. 410/1995, δηλαδή πριν την ολοσχερή καταβολή του τιμήματος και πριν την ανέγερση οικοδομής μέσα στο οικόπεδο, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα πάσχουν απολύτου ακυρότητας. Αυτό σημαίνει ότι τα συμβόλαια αυτά θεω-ρούνται σαν να μην έγιναν. Επί πλέον, όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, άκυ-ρες επίσης είναι κάθε περαιτέρω μεταβιβάσεις που έγιναν εκ μέρους του παραχωρησιούχου σε τρίτο πρόσωπο επί τη βάση ακύρου συμβολαίου».   Με την από 20-8-2013 Γνωμοδότηση της ίδιας πληρεξούσιας δικηγό-ρου, που ήταν και η εισήγηση στο πινάκιο των υπό συζήτηση θεμάτων (27.9.2013), προτείνεται η σύνταξη της απαιτούμενης συμβολαιογραφικής πράξης (λόγω ακύρωσης της προηγούμενης), για την μεταβίβαση της κυριό-τητας των οικοπέδων στους δικαιούχους.     Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 105 του Εισ. Ν. Α.Κ. «Για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου κατά την ά-σκηση δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί το δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή παράλειψη έγινε, κατά παράβαση διατά-ξεως που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος …». Το άρθρο δε 106 του ιδίου ως άνω Νόμου αναφέρει ότι «οι διατάξεις … εφαρμόζονται και για την ευθύνη των δήμων και κοινοτήτων ή άλλων προσώπων δημοσίου δικαί-ου από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που βρίσκονται στις υπηρεσίες τους».        Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 527 του Αστικού Κώδικα «Τα έξοδα ή τα τέλη που απαιτούνται για την έγγραφη κατάρτιση της σύμβασης βαρύνουν εξίσου και τα δύο μέρη.   Ο αγοραστής ακινήτου ή δικαιώματος σε ακίνητο βαρύνεται με τα έ-ξοδα μεταγραφής».       Στην προκειμένη περίπτωση οι δημότες της κατηγορίας αυτής που θα κληθούν εκ νέου να προβούν στην σύνταξη νέας συμβολαιογραφικής, εξέ-φρασαν διαμαρτυρίες και παράπονα, καθόσον όπως προκύπτει αυτό συνι-στά κακοδιοίκηση εκ μέρους του πρώην Δήμου Λαχανά (παραλείψεις των οργάνων αυτού) και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των δημοτών.
Για τους παραπάνω λόγους
        Προτείνω προς το Συμβούλιό σας να συζητήσετε και να αποφασί-σετε, εάν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής των δημοτών, (της κατηγορίας που τους παραχωρήθηκαν οικόπεδα με μειωμένο τίμημα) από την καταβολή των εξόδων σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης, κατ’ανάλογη εφαρ-μογή των διατάξεων των άρθρων 105 και 106 του Εισ.Ν. Α.Κ. ή επικουρικά την, σύμφωνα με το άρθρο 527 του Αστικού Κώδικα, εξίσου καταβολή των εξόδων και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
                                                        Γεώργιος Δ. Ασδρές


Συμπαραστάτης Δημοτικής Επιχείρησης

Posted by City lagadas news Nick Mc Kain on 6:59:00 PM. Filed under , , , , , , . ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 σχόλια for ΛΑΓΚΑΔΑΣ - Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Τ Α Σ Η ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ !!!

Leave comment

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ