lang='en-el' Ειδησιογραφικό Portal με νέα και ειδησεις City Lagadas News CITY LAGADAS NEWS ΛΑΓΚΑΔΑΣ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ : Θέμης Μπαλασόπουλος - ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π. CITY LAGADAS NEWS

Official You Tube channel

Θέμης Μπαλασόπουλος - ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.

Γίνε ένας από τους χιλιάδες αναγνώστες του CityLagadasNews: Κάνε ΤΩΡΑ εγγραφή εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!!!
Γινε ενεργο μελος πες την γνωμη σου !!! Αν βρίσκεσαι στο δρόμο ή δεν έχεις συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο,και στείλε μας τη φωτογραφία, το βίντεο ή το μήνυμά σου για να καταγγείλλεις, να πεις την άποψή σου ή και για να δείξεις αυτό που θέλεις στο EMAIL CITYLAGADAS@GMAIL.COM !!!

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.
ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014

Αριθμ. Πρωτ.: 35

Προς:
Πρόεδρο Α.Σ.Ε.Π.
κ. Γεώργιο Βέη
Πουλίου 6
115 10  – Αθήνα

Κοινοποίηση:
1. Πρωθυπουργό της Ελλάδας
κ. Αντώνη Σαμαρά
2. Αρχηγούς Πολιτικών Κομμάτων
3. Πρόεδρο και Μέλη
του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.
4. Συλλόγους-Μέλη
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Κύριε Πρόεδρε,

Όπως πιθανόν γνωρίζετε, έχει προκληθεί μεγάλος θόρυβος στους κόλπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη με αριθμ. πρωτ.: ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ/83/ οικ.32170/29-11-2013 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών, λόγω τον προνομιακών ρυθμίσεων που αδικαιολόγητα και κατά παράβαση της αρχής της αξιοκρατίας εισάγει υπέρ διορισθέντων συγκεκριμένου διαγωνισμού.
Στην εγκύκλιο αυτή, ούτε λίγο ούτε πολύ ο Υπουργός «επισημαίνει» σε εσάς, μια Ανεξάρτητη Αρχή με λειτουργική ανεξαρτησία κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα, ότι η  διαδικασία πρόσληψης των υποψηφίων ως ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, κατά την οποία υπήρχε η δυνατότητα άσκησης ένστασης ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.3812/2009 συγκαταλέγεται στις «λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π.» της υπ’ αριθμ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9-8-2013 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 1992/14-8-2013). Αποτέλεσμα, οι Δημοτικοί Αστυνομικοί, που προσελήφθησαν βάσει της διαδικασίας αυτής να λαμβάνουν 20 μόρια περισσότερα από κάθε άλλο συνάδελφό τους.
Καταρχήν είναι αυτονόητο, ότι η ως άνω κρίση, (εάν δηλαδή μια διαδικασία τελεί «υπό τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. ή όχι») απόκειται πρωτίστως στο ίδιο το Α.Σ.Ε.Π., το οποίο είμαστε βέβαιοι, ότι καλώς γνωρίζει τις αρμοδιότητές του αλλά και το Νόμο.
Κατά δεύτερον, με το Ν.3812/2009 (άρθρο 2, παρ.3) προβλέπεται η υποβολή ένστασης των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία ασκείται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., και καταλαμβάνει και τις διαδικασίες πρόσληψης, που ήταν τότε σε εξέλιξη. Η σχετική διάταξη του Νόμου 3812/2009 παραπέμπει στη διαδικασία πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώμα, όπου η ένσταση αφορά μόνο στον αρχικό πίνακα σειράς κατάταξης, χωρίς να ισχύει το ίδιο για τους λοιπούς πίνακες στα διάφορα στάδια της διαδικασίας, δηλαδή τον πίνακα αναστήματος και αθλητικών δοκιμασιών, τον πίνακα ψυχοτεχνικών δοκιμασιών και πολύ περισσότερο τον τελικό πίνακα επιτυχόντων. Έτσι, η εμπλοκή του Α.Σ.Ε.Π. περιορίζεται σε ένα και μόνο (και δη το αρχικό) στάδιο του διαγωνισμού, χωρίς να υπάρχει η οποιαδήποτε άλλη - άμεση ή έμμεση - εμπλοκή του στην υπόλοιπη διαδικασία. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα: Πώς μια διαδικασία μπορεί να εμπίπτει στις διαδικασίες «υπό τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π.», όταν το Α.Σ.Ε.Π. ελέγχει μόνο μία φάση του διαγωνισμού, και αυτή αποκλειστικά μετά την υποβολή ένστασης κάποιου υποψηφίου, χωρίς το ίδιο το Α.Σ.Ε.Π. να έχει την εκ του Νόμου δυνατότητα περαιτέρω παρέμβασης στην οριστική διαμόρφωση των αποτελεσμάτων;
Κατά τρίτον, αναρωτιόμαστε κατά πόσο συνάδει με την κοινή λογική και την αξιοκρατία το γεγονός ότι αν μέλος του Α.Σ.Ε.Π. συμμετείχε στην Επιτροπή Επιλογής του εν λόγω διαγωνισμού σε όλα τα στάδια, τότε αυτή η διαδικασία πρόσληψης θα ελάμβανε 15 μόρια, ενώ τώρα, σύμφωνα πάντα με την εγκύκλιο του κ. Μητσοτάκη, παρόλο που δεν συμμετείχε μέλος του Α.Σ.Ε.Π. στην Επιτροπή Επιλογής, παρόλο που το Α.Σ.Ε.Π. δεν εγκρίνει την προκήρυξη, παρόλο που το Α.Σ.Ε.Π. δεν ασκεί δειγματοληπτικό έλεγχο στα κατατεθέντα δικαιολογητικά, παρά το γεγονός ότι το Α.Σ.Ε.Π. εμπλέκεται στον έλεγχο ενός και μόνο πίνακα και αποκλειστικά κατόπιν ένστασης των υποψηφίων και όχι αυτεπάγγελτα, αυτή η διαδικασία πρόσληψης λαμβάνει 20 μόρια!!!
Τέλος, θεωρούμε σημαντικό να διευκρινιστεί ότι, η περίπτωση ένταξης της διαδικασίας πρόσληψης στη Δημοτική Αστυνομία το 2009 στις «λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π.» δεν έχει δημοσιευθεί σε Φ.Ε.Κ. (εισάγεται με εγκύκλιο). Κατά συνέπεια δεν πρόκειται για εκτελεστή πράξη, και νομικά δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από την έκφραση άποψης του υπογράφοντος, δηλ. του Υπουργού κ. Μητσοτάκη, η οποία δεν μπορεί να έχει σε καμία περίπτωση δεσμευτικό χαρακτήρα για την Ανεξάρτητη Αρχή ή τα Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια.
Με βάση τα ανωτέρω και το γεγονός ότι διακυβεύεται το μέλλον μιας ολόκληρης κατηγορίας υπαλλήλων, αλλά και η ίδια η έννοια της αξιοκρατίας, ερωτάσθε κύριε Πρόεδρε:
Η διαδικασία πρόσληψης στη Δημοτική Αστυνομία με τις προκηρύξεις του έτους 2009 διενεργήθηκε τελικά υπό τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. ή όχι; Προτίθεται το Α.Σ.Ε.Π. δια των μελών του στα Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια να υιοθετήσει την άποψη του Υπουργού και να συναινέσει στη  μοριοδότηση με 20 μόρια ως προς τον τρόπο εισαγωγής τους στη Δημόσια Διοίκηση στους διορισθέντες αυτού του διαγωνισμού;

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
         Ο Πρόεδρος                                                                           Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος Γιάννης Τσούνης

Posted by City lagadas news Nick Mc Kain on 7:10:00 AM. Filed under , , , , , , , , . ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 σχόλια for Θέμης Μπαλασόπουλος - ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.

Leave comment

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ