lang='en-el' Ειδησιογραφικό Portal με νέα και ειδησεις City Lagadas News CITY LAGADAS NEWS ΛΑΓΚΑΔΑΣ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ : Τόσα λεφτά χωρίς να χιονίσει πρώην δήμαρχε που πήγαν !!!!CITY LAGADAS NEWS

Official You Tube channel

Τόσα λεφτά χωρίς να χιονίσει πρώην δήμαρχε που πήγαν !!!!

Γίνε ένας από τους χιλιάδες αναγνώστες του CityLagadasNews: Κάνε ΤΩΡΑ εγγραφή εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!!!
Γινε ενεργο μελος πες την γνωμη σου !!! Αν βρίσκεσαι στο δρόμο ή δεν έχεις συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο,και στείλε μας τη φωτογραφία, το βίντεο ή το μήνυμά σου για να καταγγείλλεις, να πεις την άποψή σου ή και για να δείξεις αυτό που θέλεις στο EMAIL CITYLAGADAS@GMAIL.COM !!!


Τόσα λεφτά χωρίς να χιονίσει πρώην δήμαρχε !!!!
Τόσο αλάτι χωρίς να χιονίσει από το 2011 μέχρι το 2014 που πήγε ????
Βγαίνεις και μιλάς για χιόνι την ίδια ώρα που εκκρεμούν αποφάσεις και έχεις γίνει το αγαπημένο θέμα των δικαστών ??? Βλεπε 27 Ιανουαριου 2017  που περιμένουμε έξω από τον ανακριτή .....
Εμεις από εδώ βγάζουμε όλες τις αποφάσεις 2011 μέχρι 2017  τα τελευταία χρόνια που δεν χιόνισε με μαρτυρίες και τις στέλνουμε στον εισαγγελέα για διαλεύκανση τις υπόθεσης που πήγε τόσο αλάτι χωρίς να χιονίσει ...... Και ένα περισσότερο που πήγαν τόσα λεφτά που θα πληρώσει ο δημότης που σε κάνει ακόμα like .......
Τόσους τόνους αλάτι για να τους αποθηκεύσεις έπρεπε να καταπατήσεις όχι μόνο το 599 οικόπεδο άλλα όλη την Εγνατία οδό !!!

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΟΛΑΦΟΣ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων την προμήθεια ακατέργαστου θαλασσινού άλατος
αποχιονισμού, ποσού 9.944,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
https://diavgeia.gov.gr/doc/45%CE%92%CE%96%CE%A9%CE%9B%CE%9B-%CE%990%CE%9E?inline=true
Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας 49,62 τόνων αλάτι ειδικό για χιόνια Θαλ. Αιγύπτου (χύμα) για τον αποχιονισμό των επτά (7) Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λαγκαδά αλλά και της μίσθωσης (2) δύο μεταφορικών μέσων (ΕΚΒ 4086 και ΕΚΒ 4290) τα οποία θα εκτελέσουν το δρομολόγιο Θεσ/νίκη-ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου/Θεσ/νίκης-Λαγκαδά για την μεταφορά του αλατιού. 2. Την διάθεση πίστωσης ποσού 2.579,56 € σε βάρος του κωδικού 35.6699 για την προμήθεια άλατος και ποσού 442,80 € σε βάρος του κωδικού 30.6414 για την μίσθωση μεταφορικών μέσων. 3. Προτείνει την απ΄ευθείας ανάθεση
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9F%CE%96%CE%98%CE%A9%CE%9B%CE%9B-%CE%9E%CE%99%CE%9B?inline=true

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων « ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ » την προμήθεια μηχανημάτων διασκορπισμού ακατέργαστου άλατος (αλατοδιανομείς) για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που μπορεί να δημιουργηθούν λόγω έντονων καιρικών συνθηκών στις ορεινές περιοχές του Δήμου κόστους 7.872,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω :
https://diavgeia.gov.gr/doc/456%CE%91%CE%A9%CE%9B%CE%9B-%CE%9E3%CE%91?inline=true

Προμήθεια ακαηέργαζηοσ άλαηος αποτιονιζμού για ηις ανάγκες ηοσ Δήμοσ
Λαγκαδά, κε θξηηήξην θαηαθύξωζεο δηαγωληζκνύ ηε ρακειόηεξε ηηκή, πξνϋπνινγηζκνύ
44.296,00 € κε Φ.Π.Α.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%A9%CE%A9%CE%9B%CE%9B-%CE%9C%CE%9F%CE%9F?inline=true

Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας 1,2 τόνων θαλασσινό αλάτι
ακατέργαστο (40 σακιά των 30 Kg) και 263 τόνων θαλασσινό αλάτι ακατέργαστο
(χύμα)
2. Την διάθεση πίστωσης ποσού 14.981,54 € σε βάρος του κωδικού 30.6699.003 για
την προμήθεια άλατος.
3. Προτείνει την απ΄ευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΑΤΟΣ
ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ Α.Ε., που εδρεύει 2ο χλμ Λαγκαδά Κολχικού ΤΚ 57 200
Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης και ΑΦΜ 094189596 ΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ για την προμήθεια
άλατος έναντι αμοιβής 14.981,54 €
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9F%CE%96%CE%A3%CE%A9%CE%9B%CE%9B-%CE%969%CE%A9?inline=true

Προτείνει την απ΄ευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΑΤΟΣ
ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ Α.Ε., που εδρεύει 2ο χλμ Λαγκαδά Κολχικού ΤΚ 57 200
Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης και ΑΦΜ 094189596 ΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ για την προμήθεια
άλατος έναντι αμοιβής 14.981,54 €.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9F%CE%96%CE%A3%CE%A9%CE%9B%CE%9B-%CE%969%CE%A9?inline=true
«Απ’ εςθείαρ ανάθεζη ππομήθειας ακατεργαστου αλατος  αποχιονισμου για της αναγκες του δημου Λαγκαδα λόγο  του κατεπειγοντος »
11.254,50 € με τον Φ.Π.Α. στην εταιρια ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ .
 https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A6%CE%9E%CE%9B%CE%A9%CE%9B%CE%9B-2%CE%A9%CE%A6?inline=true
Την έγκριση του αρ. 65568/7-11-2012 πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ακατέργαστου άλατος αποχιονισμού για τις ανάγκες του Δήμου προϋπολογισμού 34.352,00 € με Φ.Π.Α, και κατακυρώνει το διαγωνισμό στη μειοδότρια εταιρεία ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΑΤΟΣ με έδρα: 2ο χλμ Λαγκαδά-Κολχικού, ΑΦΜ 094189596, Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά, με οικονομική προσφορά 34.352,00 € με το Φ.Π.Α.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%924%CE%A3%CE%97%CE%A9%CE%9B%CE%9B-%CE%A75%CE%A7?inline=true
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΙΣΚΟΥ∆ΗΣ
Ο Προϊστάµενος της Οικονοµικής Υπηρεσίας
ΑΛΗΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη τετρακόσια
σαράντα δύο Ευρώ και ογδόντα Λεπτά (442,80 €) είναι
εντός του διαθέσιµου ποσοστού της πίστωσης του ΚΑΕ
02.30.6414
Καταχωρήθηκε µε α/α 348 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων.
Υπόλοιπο προς ανάληψη: δύο χιλιάδες πεντακόσια
πενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά ( 2.557,20 €)
Εγκρίνουµε τη δέσµευση πίστωσης ύψους τετρακόσια σαράντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (442,80 €) για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του KAE 02.30.6414 του οικονοµικού έτους 2012 για την ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑ∆Α ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ(άρ. 158 παρ.4περ.βτου Ν.3463/2006)
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9F%CE%963%CE%A9%CE%9B%CE%9B-%CE%997%CE%9A?inline=true

1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας 52 τόνων
ακατέργαστου άλατος (χύμα) για τον αποχιονισμό των επτά (7) Δημοτικών
Ενοτήτων του Δήμου Λαγκαδά αλλά και της μίσθωσης (2) δύο μεταφορικών μέσων
(ΕΚΒ 4293 και ΕΚΒ 4393) τα οποία θα εκτελέσουν το δρομολόγιο Λαγκαδά-Μέση
ΑΔΑ: ΒΟΖΝΩΛΛ-7ΗΨ
Κομοτηνής-Λαγκαδά για την μεταφορά του αλατιού, συνολικού προϋπολογισμού
3.487,18€ με το ΦΠΑ.
 2. Την απευθείας ανάθεση, λόγω του κατεπείγοντος:
 -Στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. για την προμήθεια ακατέργαστου
άλατος (χύμα), με παράδοση από τις εγκαταστάσεις των αλυκών Μέσης Κομοτηνής
με μισθωμένα μεταφορικά μέσα από τον Δήμο στις εγκαταστάσεις του, με
αυτοκίνητο του Δήμου μας, έναντι της αμοιβής 2.503,18 € με το ΦΠΑ.
-Στην εταιρεία Λαγυνά Trans ΙΜΕ ΕΠΕ για την μίσθωση (2) δύο
μεταφορικών μέσων και συγκεκριμένα το ΕΚΒ 4293 και το ΕΚΒ 4393 τα οποία θα
εκτελέσουν το δρομολόγιο Λαγκαδά-Μέση Κομοτηνής-Λαγκαδά για την μεταφορά
του αλατιού, έναντι της αμοιβής 984,00€ με το ΦΠΑ.
 3. Ψηφίζει πίστωση:
• ποσού 2.503,18 € (Δύο Χιλιάδων Πεντακοσίων Τριών Ευρώ και Δέκα
Οκτώ Λεπτών) σε βάρος του ΚΑ 02.20.6699 του σκέλους των εξόδων
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για την πληρωμή
προμήθειας άλατος
• ποσού 984,00 € (Εννιακοσίων Ογδόντα Τεσσάρων Ευρώ) σε βάρος
του ΚΑ 02.20.6236 για την μίσθωση (2) δύο μεταφορικών μέσων και
συγκεκριμένα το ΕΚΒ 4293 και το ΕΚΒ 4393 για την μεταφορά του
αλατιού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 113/2012
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστασιάδης Α. Ιωάννης 1. Ράβναλης Δημήτριος
 2. Κυράννου Γεώργιος
 3. Μήττας Γεώργιος
 4. Πάσχος Παντελής
 5. Σισκούδης Αστέριος
 6. Τερζάκης Σταύρος
 7. Τουμπούλης Γεώργιος
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9F%CE%96%CE%9D%CE%A9%CE%9B%CE%9B-7%CE%97%CE%A8?inline=true
1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας 52 τόνων ακατέργαστου άλατος (χύμα) για τον αποχιονισμό των επτά (7) Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λαγκαδά αλλά και της μίσθωσης (2) δύο μεταφορικών μέσων (ΕΚΒ 4293 και ΕΚΒ 4393) τα οποία θα εκτελέσουν το δρομολόγιο Λαγκαδά-Μέση ΑΔΑ: ΒΟΖΝΩΛΛ-7ΗΨ Κομοτηνής-Λαγκαδά για την μεταφορά του αλατιού, συνολικού προϋπολογισμού 3.487,18€ με το ΦΠΑ. 2. Την απευθείας ανάθεση, λόγω του κατεπείγοντος: -Στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. για την προμήθεια ακατέργαστου άλατος (χύμα), με παράδοση από τις εγκαταστάσεις των αλυκών Μέσης Κομοτηνής με μισθωμένα μεταφορικά μέσα από τον Δήμο στις εγκαταστάσεις του, με αυτοκίνητο του Δήμου μας, έναντι της αμοιβής 2.503,18 € με το ΦΠΑ. -Στην εταιρεία Λαγυνά Trans ΙΜΕ ΕΠΕ για την μίσθωση (2) δύο μεταφορικών μέσων και συγκεκριμένα το ΕΚΒ 4293 και το ΕΚΒ 4393 τα οποία θα εκτελέσουν το δρομολόγιο Λαγκαδά-Μέση Κομοτηνής-Λαγκαδά για την μεταφορά του αλατιού, έναντι της αμοιβής 984,00€ με το ΦΠΑ. 3. Ψηφίζει πίστωση: • ποσού 2.503,18 € (Δύο Χιλιάδων Πεντακοσίων Τριών Ευρώ και Δέκα Οκτώ Λεπτών) σε βάρος του ΚΑ 02.20.6699 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για την πληρωμή προμήθειας άλατος • ποσού 984,00 € (Εννιακοσίων Ογδόντα Τεσσάρων Ευρώ) σε βάρος του ΚΑ 02.20.6236 για την μίσθωση (2) δύο μεταφορικών μέσων και συγκεκριμένα το ΕΚΒ 4293 και το ΕΚΒ 4393 για την μεταφορά του αλατιού. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 113/2012 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναστασιάδης Α. Ιωάννης 1. Ράβναλης Δημήτριος 2. Κυράννου Γεώργιος 3. Μήττας Γεώργιος 4. Πάσχος Παντελής 5. Σισκούδης Αστέριος 6. Τερζάκης Σταύρος 7. Τουμπούλης Γεώργιος

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9F%CE%96%CE%9D%CE%A9%CE%9B%CE%9B-7%CE%97%CE%A8?inline=true

Posted by NICK MC CAIN on 11:29:00 PM. Filed under , , , . ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 σχόλια for Τόσα λεφτά χωρίς να χιονίσει πρώην δήμαρχε που πήγαν !!!!

Leave comment

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ